Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης της ιστοσελίδας, πριν προχωρήσετε σε περιήγηση ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε  συναλλαγή μέσω αυτής. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων που αναγράφονται παρακάτω.


ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα www.apicure.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προβολή των προϊόντων της εταιρίας μας καθώς και στη λήψη παραγγελιών. Οι διαχειριστές της καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες να είναι ορθές, ακριβείς, σαφείς και διαθέσιμες, διατηρούν δε το δικαίωμα να προβαίνουν σε αλλαγές ή βελτιώσεις, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται ως έχει, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.


Κανένα από τα προς πώληση προϊόντα δεν αποτελεί δέσμευση εκ μέρους της εταιρίας μας, εκτός αν έχει επιβεβαιωθεί παραγγελία, που έχει τεθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε με άλλο τρόπο.


Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για την αποστολή περιεχομένου που είναι ενοχλητικό, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.


Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρίας μας για ζημία που τυχόν προκληθεί στον χρήστη / επισκέπτη των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που δίνουν στην εταιρία μας οι χρήστες / επισκέπτες, είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε με άλλο τρόπο, χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο εδόθησαν, δηλαδή την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, καθώς και την λήψη και διεκπεραίωση παραγγελιών.


Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Εξαιρέσεις αποτελούν (α) η γνωστοποίηση της διεύθυνσης του παραλήπτη παραγγελίας σε εταιρία μεταφορών (πρακτορείο, courier, ταχυδρομείο ή άλλο) που ενδεχομένως θα αναλάβει την παράδοση, (β) αν η εταιρία μας αναγκαστεί να το κάνει σύμφωνα με το νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.


Όταν αποστέλλετε στην εταιρία μας ηλεκτρονικά μηνύματα, επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα μας, να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.


ΤΙΜΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.


Οποιαδήποτε παραγγελία τεθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε με άλλο τρόπο, ισχύει μόνο αν επιβεβαιωθεί ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων από την εταιρία μας.


Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι την συμφωνηθείσα ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την πραγματοποίηση της αποστολής, ο παραλήπτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι ειδικές τιμές στα είδη που διατίθενται σε προσφορά ισχύουν για το διάστημα κατά το οποίο εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.


Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων. Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο για την ευκολία και ενημέρωση σας. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια, απόδοση, ποιότητα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα του περιεχομένου τους.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


APICURE OE

Εμπορία Καλλυντικών

Φιλίππου 3 - 50500, Σέρβια Κοζάνης

ΑΡ ΓΕ.ΜΗ: 158898436000

ΑΦΜ: 801547146 ΔΟΥ Κοζάνης